top of page

 OVER TOTO

Welkom op onze site. Karibuni sana!

De naam ToTo is een Swahiliwoord en betekent kind. Wij zijn een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) voor kansarme kinderen in Kenia.

 

Omdat wij vanwege onze achtergrond dicht bij de materie staan kunnen wij ter plaatse de best mogelijke hulp bieden die mogelijk is.

Straatkinderen/ weeskinderen,  worden door ons voorzien van eerste  levensbehoeften: opvang, voeding, kleding, toiletartikelen (maandverband, tandpasta/tandenborstels), medische hulp etcetera.

 

Er wordt scholing geregeld. De meeste kinderen zijn geplaatst op het basisonderwijs. Een aantal kinderen is geplaatst op het secundair onderwijs (internaat). Verder hebben we collegestudenten en een aangemelde student op een Universiteit. Deze kinderen regelen nu al veel zelf. We helpen de collegestudenten en universitaire studenten alleen waar nodig. Directies van scholen/ internaten  worden geïnformeerd over te plaatsen kinderen.

School/onderhoudsgeld wordt direct overgemaakt op de rekeningen van de scholen met medeweten van de kinderen en de directies. 

 

Basisvoorzieningen, huisvesting, scholing en begeleiding van kinderen hebben voor VZW ToTo de hoogste prioriteit.

 

De kinderen kunnen door ons professioneel worden geholpen door onze vrijwillige inzet indien voldoende financiële middelen worden verkregen.

 

Wij, verwachten, gelet op de schrijnende plaatselijke situatie, veel aanmeldingen van nieuwe kinderen. We zetten ons uiteraard in om zoveel mogelijk kinderen te helpen. Er moet een structurele geldstroom zijn om zekerheid te kunnen bieden.

Wij weten dat veel organisaties geld nodig hebben. U dient echter vertrouwen te hebben in onze organisatie. Wij kunnen u verzekeren dat wij betrouwbaar, accuraat en verantwoordelijk zijn en direct controle hebben over de geldstromen.

Namens het ToTo team: Ron Theunisz en Francisca Kavoko

bottom of page